top of page

Kreation ritning

Vare sig det gäller privata trädgårdar eller företagsträdgårdar, så erbjuder vi: 

 

  1. Generell skiss

  2. Markritningar

  3. Ritning för bevattningssystem

  4. Ritning för belysningar 

  5. Ritning för plantering

  6. 3D ritningar

  7. Förslag på material

  8. Förslag av växter

  9. Förslag av alla komponenter i trädgård : trädgårdsmöbler, lekplats, kompost, alternativ for ekologiska trädgårdar...

bottom of page